Een organisatie is zo goed als de medewerkers kunnen, willen en mogen laten zien. Resultaten worden bereikt door mensen, mensen worden gefaciliteerd door systemen, processen en middelen. Om de medewerkers de mogelijkheid te bieden om te excelleren, moeten de systemen, processen en middelen optimaal worden ingezet en ingericht, gebaseerd op de strategie en doelstellingen van de organisatie.

Hier is HR aan zet. HR als verbinder tussen organisatie en medewerkers, tussen structuur en cultuur, tussen systemen en processen en mensen. Met als doel de optimale condities te creƫren zodat de medewerkers kunnen excelleren. Uitgangspunt voor HR is het werkgeluk van de medewerkers, want ik ben er van overtuigd dat gelukkige medewerkers de beste zakelijke resultaten bereiken. Dit stelt eisen aan het HR beleid, aan de HR interventies en aan het leiderschap in de organisatie.

Ik ondersteun organisaties bij het optimaliseren en professionaliseren van het HR beleid en de processen en het implementeren van de HR instrumenten.